De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak Recensies Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen HOME

In de Kascommissiegids staan bedragen die van belang zijn bij de controle van de verenigingsfinanciën door de kascommissie. Deze bedragen kunnen jaarlijks wijzigen. De actuele bedragen kunt u op deze site vinden. Voor 2008 tot en met 2012 zijn de meeste bedragen en tarieven niet gewijzigd. (Onze regering verhoogt wel tenminste jaarlijks de benzine-accijnzen enz. maar vrijstellingen en normbedragen voor vrijwilligersorganisaties laat men laag - ach ja deze en vorige regeringen zijn democratisch gekozen...!)

◘ BTW-vrijstellingsdrempel voor sportverenigingen voor levering van goederen:
€ 68.067
◘ BTW-vrijstellingsdrempel voor de kantineomzet: € 68.067
◘ BTW-vrijstellingsdrempel voor sportverenigingen voor levering van diensten:
€ 31.765
◘ drempel voor vrijstelling van inkomstenbelasting voor onkostenvergoeding volgens de wettelijke regeling aan vrijwilligers: € 150 per maand en maximaal
€ 1.500 op jaarbasis
◘ van een marktconforme beloning is in ieder geval geen sprake als een vrijwilliger van 23 jaar of ouder niet meer dan € 4,50 per uur ontvangt en een jongere vrijwilliger niet meer dan € 2,50 per uur
◘ vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting: behaalde winst in een jaar minder dan € 7.500 en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen minder dan € 37.500
◘ vrijstelling kansspelbelasting: voor prijzen tot € 454
◘ vrijstelling schenkingsrecht: voor giften tot en met € 2.648 (t/m 2009;zie hieronder)
◘ maximale verzuimboete voor het niet tijdig doen van een belastingaangifte:
met ingang van 1 juli 2010: € 4.920.

Voor de toepassing van deze drempels e.d. gelden een aantal regels. Raadpleeg hiervoor de Kascommissiegids en/of de belastingdienst!

Per 1 januari 2010 is het erf- en schenkingsrecht vervangen door de "schenk- en erfbelasting". Als uw organisatie een SSBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling is) hoeft u geen schenkbelasting te betalen.
De meeste verenigingen en stichtingen zijn SSBI's.

Actuele bedragen voor uw kascontrole