De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak Recensies Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen HOME

Voorbeelden van fouten en fraude uit de pers

“Vertrouwen is goed, maar controle blijft nodig” – dat is de conclusie die kan worden getrokken na lezing van de persberichten hierna. Het is zeker niet de belangrijkste taak van een kascommissie om fraude te ontdekken. Fraude komt relatief maar weinig voor – maar als het voorkomt, dan zal een goede kascommissie het ontdekken. En dat kan de vereniging voor heel vervelende situaties behoeden! Een goede kascommissie zal ook andere fouten moeten signaleren. De Nederlandse wetgeving is zo ingewikkeld, dat een fout op het gebied van bijvoorbeeld belastingen grote financiële gevolgen kan hebben.

In de meeste gevallen zal de kascommissie bij de meeste verenigingen constateren dat de jaarlijkse financiële verantwoording gewoon klopt. Het is heel belangrijk om die constatering op goede gronden te doen. Daar heeft niet alleen de algemene ledenvergadering recht op, maar ook de penningmeester en de rest van het bestuur!

Hieronder vindt u ter lering een aantal krantenartikelen:

Penningmeester van tennisvereniging verduistert 30 mille in 3 jaar. Heeft de kascommissie drie jaar zitten slapen?
Achttien amateurvoetbalclubs moeten gemiddeld € 30.000 omzetbelasting nabetalen. Dat was in de begroting van deze verenigingen vast niet voorzien….
En de amateurclubs moeten bovendien gemiddeld € 25.000 loonbelasting nabetalen. En ook dat was in de begroting van deze verenigingen niet voorzien….
Penningmeester Boksbond aangegeven wegens verduistering.
FIOD-inval bij voetbalvereniging wegens vermoeden van belastingverduistering en valsheid in geschrifte.
Penningmeester Dierenbescherming steekt ƒ 150.000 in eigen zak.
Penningmeester van kerk vergokte ƒ 1.600.000 in casino en met lotto. Maar daar deed hij wel 16 jaar over …..
Voetbalclub mist ƒ 40.000. De administratie werd gedaan door een medewerker van De Nederlandse Bank.
Penningmeester van kerkgenootschap verduisterde ƒ 82.500. En dat is vier jaar lang niet ontdekt.
Basketbalclub bijna failliet. Een bedrag van ongeveer een ton is verduisterd.
Belastingdienst en bedrijfsvereniging claimen meer dan een ton van voetbalclub. Boete, naheffing en rente wegens niet goed verantwoorde trainersvergoedingen. ►Pastoor verdacht van verduistering van een gift van ƒ 25.000.
Politiebericht: ƒ 139.000 uit verenigingskas is zoek.
Boekhouder van onderwijsstichting steelt ƒ 300.000 uit de kas. En ook dit duurde jarenlang….
Acht jaar lang fraude bij Vereniging van flateigenaren. Schade ƒ 95.000.
Penningmeester van turnvereniging knoeide met de administratie.
Penningmeesteres van zangkoor vulde haar huishoudgeld aan uit de clubkas.

Zorg dat uw kascommissie een gedegen controle kan uitvoeren!

Informatie over de korte cursus voor leden van kascommissies