De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak Recensies Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen HOME

Meer informatie over de Kascommissiegids


Recensie

Op de site van Bruna is onderstaande recensie te lezen van dr. Wim Westerman, universitair docent aan de faculteit Economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen:

Kascommissies controleren jaarlijks de financiën van verenigingen. Dat kan professioneler dan vaak gebruikelijk is. Het boek van Den Ouden legt een hoge standaard neer. De taken van de kascommissie maken duidelijk dat de baten, lasten, activa en passiva gecontroleerd moeten worden. De schrijver geeft actuele voorbeelden en toont checklists bij de beschrijving. Hij legt ook uit hoe de commissie rapporteert. Korte hoofdstukken geven inzicht in zaken als ICT (automatisering) en beveiliging, de verantwoording door het bestuur als zodanig en de wijze van controle daarop, alsmede de achtergronden van verenigingen in het algemeen.
De schrijver heeft veel ervaring in zowel het controlevak als het onderwijs. Het boek is goed geschreven. Het is bruikbaar als doe-het-zelf-handleiding en bij cursussen. Niet alleen nuttig voor kascommissies, maar ook voor penningmeesters. Een standaardwerkje.


Is de Kascommissiegids bruikbaar voor alle kascommissies ?

Jazeker! De controleprincipes zijn voor alle kascommissies immers gelijk. Dat betekent dat de Kascommissiegids niet alleen geschikt is voor `normale verenigingen´ als
voetbal-, tennis-, hockey-, zwem-, schaak-, gymnastiek- , voltige- en alle andere sportverenigingen;
EHBO-verenigingen, belangenverenigingen, watersportverenigingen, studieverenigingen, studentenverenigingen, verenigingen voor onderwijs, personeelsverenigingen, bridgeverenigingen, overkoepelende verenigingen, wijkverenigingen, zangverenigingen, huisvrouwenverenigingen, toneelverenigingen, ijsverenigingen, ouderverenigingen, muziekverenigingen

maar ook goed bruikbaar is voor kascommissies van:

stichtingen
ouderraden van basisscholen en ouderraden in het voortgezet onderwijs
kerken
andere organisaties met een kascommissie.

Voor Verenigingen van Eigenaars is er een speciale Kascommissiegids (zie hieronder) !Bezitters van het boek kunnen de checklists downloaden van deze website en zo nodig aanpassen aan de specifieke situatie van hun eigen organisatie.
Het boek gaat uit van de wettelijke voorschriften voor verenigingen, de wettelijke voorschriften voor stichtingen, kerkelijke instellingen enz. zijn op onderdelen iets afwijkend.
De voorbeelden in de Kascommissiegids zijn ontleend aan sportverenigingen, zodat ze voor alle lezers makkelijk herkenbaar zijn.
De inhoud van de Kascommissiegids

De kern van de gids wordt gevormd door de checklists met de toelichtingen en voorbeelden daarbij over de controle van het financieel verslag van de vereniging:
- controle van de baten (o.a. contributies, donaties, inschrijfgelden, rente, advertenties, subsidies)
- controle van de lasten (o.a. huur, vergoedingen aan vrijwilligers, lonen, verzekeringen, afschrijvingen)
- controle van de activa (o.a. kas, nog te ontvangen contributies, vorderingen, bezittingen)
- controle van de passiva (o.a. reserves en leningen).

Daarnaast is er aandacht voor onder meer:
- voorbereidingen
- het controledossier
- belastingen (o.a. omzetbelasting, loonbelasting)
- bespreken en rapporteren van bevindingen
- wettelijke voorschriften
- automatisering
- beveiligingsmaatregelen
- organisatie van het geldverkeer en van de administratie
- begroting
- bevoegdheden van de kascommissie.

Uit de inhoud van de Kascommissiegids voor Verenigingen van Eigenaars:
-
de VvE juridisch en organisatorisch
- controle van de eigenaarsbijdragen / servicekosten
- gemeentelijke heffingen
- dotatie onderhoudsreserve
- splitsingsakte en modelreglement
- uitbesteding van bestuur en/of administratie
- verhaal van kosten op eigenaars of verzekering.
En uiteraard met kant-en-klare checklists (12 pagina's) !

Er is ook een speciale workshop voor VvE’s !

Bestel-
informatie
U kunt de Kascommissiegids rechtstreeks bestellen door overmaking van € 21,25 (dit is inclusief verzendkosten) naar bankrekening NL22 INGB 0003295587 (M. den Ouden te Abbenes). Vermeld in de omschrijving uw adresgegevens ! U krijgt het boek dan per omgaande toegezonden.
De prijzen inclusief verzendkosten bij meerdere exemplaren zijn als volgt:
- 2 exemplaren:      € 38,50
- 3 exemplaren:      € 55,75.