De kascommissiegids 

 Voor Verenigingen en Stichtingen

De kascommissiegids 

Speciale editie voor Verenigingen van Eigenaars

Financiën van de VvE

Gids voor Bestuurders en Appartementseigenaren

kascommissie – kascontrolecommissie – controle stichting – controle vereniging – kascontrole – decharge – voorbeeld decharge – taken en bevoegdheden kascommissie – waar moet ik op letten bij een kascontrole – financieel verslag vereniging controleren – financieel verslag stichting controleren – jaarrekening vereniging controleren – jaarrekening stichting controleren – wettelijke eisen controle – verslag kascommissie – bevindingen kascommissie – checklist controle – handleiding voor de kascommissie – kascommissie vereniging van eigenaren – kascommissie vve – controle jaarrekening vve – controle exploitatierekening vve – controle vve – jaarrekening vve controleren – decharge penningmeester – bestuur vve – fraude vereniging voorkomen – fraude stichting voorkomen – antifraudemaatregelen – tips controle – tips fraude – controle financiën vve

Drs. Maarten den Ouden

Auteur