Workshops

In de Kascommissiegidsen kunt u veel lezen over de aanpak van de “kas”controle, over de jaarrekening en over een goede organisatie van de financiën zodanig dat fraude en financiële fouten zoveel mogelijk worden voorkomen. Maar misschien vindt u het prettiger om in een workshop de benodigde kennis aangereikt te krijgen en de gids als naslagwerk te gebruiken? De workshops zijn interessant en nuttig voor vrijwilligers mét én zonder ervaring! Deze praktische workshops bieden ook een verdieping van de inhoud van de gidsen! U krijgt concrete tips voor uw vereniging of stichting, veel voorbeelden en eye-openers. De workshops gaan niet over administreren en zijn niet saai, integendeel!

U kunt kiezen uit de volgende workshops:

Workshop

De kascommissie

2 avonden

Mini workshop

De kascommissie

1 avond

Workshop

Kascommissie VvE

2 avonden

Mini workshop

Kascommissie VvE

1 avond

Workshop

Penningmeester

3 avonden

Workshop

Financiën van de VvE

1 of 2 avonden

Workshop

Voorkomen van fraude en financiële fouten bij verenigingen en stichtingen

1 avond

Ook biedt de auteur op uw verzoek:

Individuele begeleiding van uw vereniging, stichting of VvE

op het gebied van jaarrekeningen en “kas”controle.

Wij geven de workshops meestal op verzoek van instanties als sport- en andere landelijke bonden, vrijwilligerscentrales, stichtingen die voor de gemeenten ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties bieden, enz.
U kunt ook zelf het initiatief nemen om een workshop te organiseren. Neem daarvoor via onderstaande links contact op.
Als u een groep samenstelt van 10 of meer (potentiële) kascommissieleden of andere geïnteresseerden, kan de auteur een of twee instructieve en interactieve workshop(s) voor u verzorgen!

Neem contact op om een workshop af te spreken

cursus@kascommissiegids.nl

De kascommissiegids 

 Voor Verenigingen en Stichtingen

De kascommissiegids 

Speciale editie voor Verenigingen van Eigenaars

Financiën van de VvE

Gids voor Bestuurders en Appartementseigenaren

Drs. Maarten den Ouden

Auteur

Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en controle-expert. Hij volgde de postdoctorale studie tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit en was onder meer manager Interne Controle bij de Postbank en manager Interne Accountantsdienst bij Postkantoren BV. In het voortgezet onderwijs is hij werkzaam geweest als docent economie en management en organisatie.

Maarten den Ouden was docent bij de docentenopleiding voor de cursussen Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie en lid van de redactiecommissie van de serie “De moderne sportvereniging”. In het verenigingsleven heeft hij verschillende functies bekleed.