Workshop

Kascommissie VvE

2 avonden

In deze leerzame en soms amusante workshop behandelen we een scala van onderwerpen die

relevant zijn voor leden van kascommissies, maar ook voor penningmeesters en VvE-

beheerders.

Aan de orde komen onder andere:

– Wettelijke eisen aan de jaarrekening

– De jaarrekening volgens het modelreglement

– Wettelijke taken en bevoegdheden van de kascommissie

– Voorbereiding van de jaarlijkse controle

– Cijferbeoordeling

– Aanpak van de controles aan de hand van de checklists in de Kascommissiegids voor VvE’s 

– Het ABC- en W-principe

– Controle van eigenaarsbijdragen

– Controle van andere opbrengsten

– Controle van enkele kostensoorten (factuurcontrole, dotaties reserves)

– Controle van de Reserve groot onderhoud

– Controle van debiteuren en crediteuren

– Belastingen (omzetbelasting en loonbelasting)

– Communicatie; relatie tussen kascommissie, bestuur en beheerder

– Voorkómen en vóórkomen van fraude

– Automatisering

– Administratieve organisatie

– Controledossier.

Deelnemers krijgen praktische tips, voorbeelden en eye-openers.

Mini workshop

 Kascommissie VvE

1 avond

Tijdens deze avond komen alle onderwerpen aan de orde die essentieel zijn voor een goede en gedegen controle van de jaarrekening van een VvE.

Een greep uit de onderwerpen:

– Wettelijke taken en bevoegdheden van de kascommissie

– Aan welke eisen moet de jaarrekening van een VvE voldoen?

– Hoe controleert u de baten?

– Hoe controleert u alle posten van de balans?

– Basisprincipes voor de controle

– Welke controlemethoden zijn er?

– Hoe controleert u de ‘reserve groot onderhoud’?

– Hoe krijgt u een veilige betaalorganisatie die fraude voorkomt?

– Optimaal samenwerken tussen kascommissie en bestuur.

We werken met de Kascommissiegids voor VvE’s die u uiteraard mee naar huis mag nemen.

Neem contact op om een workshop af te spreken

cursus@kascommissiegids.nl

Wij geven de workshops meestal op verzoek van instanties als sport- en andere landelijke bonden, vrijwilligerscentrales, stichtingen die voor de gemeenten ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties bieden, enz.
U kunt ook zelf het initiatief nemen om een workshop te organiseren. Neem daarvoor via onderstaande links contact op.
Als u een groep samenstelt van 10 of meer (potentiële) kascommissieleden of andere geïnteresseerden, kan de auteur een of twee instructieve en interactieve workshop(s) voor u verzorgen!

U kunt ook kiezen uit de volgende workshops:

Workshop

De Kascommissie

2 avonden

Mini workshop

De Kascommissie

1 avond

Workshop

Penningmeester

3 avonden

Workshop

Financiën van de VvE

1 of 2 avonden

Workshop

Voorkomen van fraude en financiële fouten bij verenigingen en stichtingen

1 avond

Ook biedt de auteur op uw verzoek:

Individuele begeleiding van uw vereniging, stichting of VvE

op het gebied van jaarrekeningen en “kas”controle.

De kascommissiegids 

 Voor Verenigingen en Stichtingen

De kascommissiegids 

Speciale editie voor Verenigingen van Eigenaars

Financiën van de VvE

Gids voor Bestuurders en Appartementseigenaren

Drs. Maarten den Ouden

Auteur

Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en controle-expert. Hij volgde de postdoctorale studie tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit en was onder meer manager Interne Controle bij de Postbank en manager Interne Accountantsdienst bij Postkantoren BV. In het voortgezet onderwijs is hij werkzaam geweest als docent economie en management en organisatie.

Maarten den Ouden was docent bij de docentenopleiding voor de cursussen Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie en lid van de redactiecommissie van de serie “De moderne sportvereniging”. In het verenigingsleven heeft hij verschillende functies bekleed.