Workshop

Penningmeester

3 avonden

Verenigingen en stichtingen hebben vaak grote moeite om iemand te vinden die de functie van penningmeester binnen het bestuur wil bekleden. En penningmeesters hebben steeds minder boekhoudkundige en administratieve kennis; het vak ‘boekhouden’ werd vroeger bijv. op de Mulo gegeven en later ook op de Havo en Vwo (‘Handelswetenschappen en recht’) maar tegenwoordig leert niemand op de middelbare school nog boekhouden…

Omdat de vraag naar een workshop voor penningmeesters groot is, hebben wij op verzoek van twee vrijwilligerscentrale enkele workshops ontwikkeld en met succes gegeven. In deze workshops komen belangrijke basisbegrippen aan de orde:

1 – Essentiële begrippen in het boekhouden

2 – Wettelijke eisen aan de jaarrekening van verenigingen en stichtingen

3 – Het voeren van een administratie met behulp van een bankboek

4 – Gebruik van boekhoudsoftware

5 – (Administratieve) organisatie van de financiën

6 – Samenwerking met de kascommissie

Al naar gelang de wensen van de organiserende instantie en de wensen en behoeften van de deelnemers komen daarnaast andere zaken aan de orde.

Neem contact op om een workshop af te spreken

cursus@kascommissiegids.nl

Wij geven de workshops meestal op verzoek van instanties als sport- en andere landelijke bonden, vrijwilligerscentrales, stichtingen die voor de gemeenten ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties bieden, enz.
U kunt ook zelf het initiatief nemen om een workshop te organiseren. Neem daarvoor via onderstaande links contact op.
Als u een groep samenstelt van 10 of meer (potentiële) kascommissieleden of andere geïnteresseerden, kan de auteur een of twee instructieve en interactieve workshop(s) voor u verzorgen!

U kunt ook kiezen uit de volgende workshops:

Workshop

De Kascommissie

2 avonden

Mini workshop

De Kascommissie

1 avond

Workshop

Kascommissie VvE

2 avonden

Mini workshop

Kascommissie VvE

1 avond

Workshop

Financiën van de VvE

1 of 2 avonden

Workshop

Voorkomen van fraude en financiële fouten bij verenigingen en stichtingen

1 avond

Ook biedt de auteur op uw verzoek:

Individuele begeleiding van uw vereniging, stichting of VvE

op het gebied van jaarrekeningen en “kas”controle.

De kascommissiegids 

 Voor Verenigingen en Stichtingen

De kascommissiegids 

Speciale editie voor Verenigingen van Eigenaars

Financiën van de VvE

Gids voor Bestuurders en Appartementseigenaren

Drs. Maarten den Ouden

Auteur

Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en controle-expert. Hij volgde de postdoctorale studie tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit en was onder meer manager Interne Controle bij de Postbank en manager Interne Accountantsdienst bij Postkantoren BV. In het voortgezet onderwijs is hij werkzaam geweest als docent economie en management en organisatie.

Maarten den Ouden was docent bij de docentenopleiding voor de cursussen Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie en lid van de redactiecommissie van de serie “De moderne sportvereniging”. In het verenigingsleven heeft hij verschillende functies bekleed.