Workshop

Voorkomen van fraude en financiële fouten bij verenigingen en stichtingen

1 avond

In deze unieke en praktische workshop van één avond (2,5 uur) krijgt u concrete tips om fraude in uw vereniging en stichting te voorkomen of in een vroeg stadium te signaleren. 

De workshop is bestemd voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties. Het jaarlijkse financieel verslag (de jaarrekening) moet volgens het Burgerlijk Wetboek door elk lid van het bestuur worden ondertekend. Maar als een fraude heeft plaatsgevonden die nog niet ontdekt is, tekent u als bestuurder dus een financieel verslag dat niet correct is!

In de workshop komt ook de belangrijkste belastingwetgeving voor vrijwilligersorganisaties aan de orde. Het niet goed toepassen van deze wetgeving kan immers ook grote negatieve financiële gevolgen hebben (naheffingen, boetes).

Aan de orde komen onder andere:

– Verschillen in wetgeving tussen verenigingen en stichtingen

– Het ABC- en W-principe

– Mogelijkheden om fraude te voorkomen

– Mogelijkheden om fouten te voorkomen

– Rol van de kascommissie

– Hoe komt u aan een goede kascommissie?

– Belastingwetgeving: o.a. loonbelasting, vrijwilligersregeling, omzetbelasting, kansspelbelasting

Alle onderwerpen worden geïllustreerd met recente en aansprekende fraudegevallen waarover in de media is gepubliceerd.

Kortom: een interessante en nuttige workshop! Aantrekkelijk én heel nuttig voor bestuurders van verenigingen en stichtingen.

De workshop kan ook worden gegeven als presentatie (interactief) tijdens een “sportcafé” of bijv. als “trekker” voor de algemene jaarvergadering van een overkoepelende sportraad of sportbond. In dat geval is een verkort programma mogelijk (1,5 i.p.v. 2,5 uur). Succes verzekerd!

Neem contact op om een workshop af te spreken

cursus@kascommissiegids.nl

Wij geven de workshops meestal op verzoek van instanties als sport- en andere landelijke bonden, vrijwilligerscentrales, stichtingen die voor de gemeenten ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties bieden, enz.
U kunt ook zelf het initiatief nemen om een workshop te organiseren. Neem daarvoor via onderstaande links contact op.
Als u een groep samenstelt van 10 of meer (potentiële) kascommissieleden of andere geïnteresseerden, kan de auteur een of twee instructieve en interactieve workshop(s) voor u verzorgen!

U kunt ook kiezen uit de volgende workshops:

Workshop

De Kascommissie

2 avonden

Mini workshop

De Kascommissie

1 avond

Workshop

Kascommissie VvE

2 avonden

Mini workshop

Kascommissie VvE

1 avond

Workshop

Penningmeester

3 avonden

Workshop

Financiën van de VvE

1 of 2 avonden

Ook biedt de auteur op uw verzoek:

Individuele begeleiding van uw vereniging, stichting of VvE

op het gebied van jaarrekeningen en “kas”controle.

De kascommissiegids 

 Voor Verenigingen en Stichtingen

De kascommissiegids 

Speciale editie voor Verenigingen van Eigenaars

Financiën van de VvE

Gids voor Bestuurders en Appartementseigenaren

Drs. Maarten den Ouden

Auteur

Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en controle-expert. Hij volgde de postdoctorale studie tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit en was onder meer manager Interne Controle bij de Postbank en manager Interne Accountantsdienst bij Postkantoren BV. In het voortgezet onderwijs is hij werkzaam geweest als docent economie en management en organisatie.

Maarten den Ouden was docent bij de docentenopleiding voor de cursussen Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie en lid van de redactiecommissie van de serie “De moderne sportvereniging”. In het verenigingsleven heeft hij verschillende functies bekleed.