Actuele bedragen, aanvullingen en wijzigingen

Actuele bedragen voor uw controle

In de Kascommissiegids staan bedragen die van belang zijn bij de controle van de verenigings- en stichtingsfinanciën door de kascommissie. Deze bedragen kunnen jaarlijks wijzigen. De bedragen en regeling die in de laatste druk (6e druk) van de Kascommissiegids voor verenigingen en stichtingen zijn vermeld (pagina’s 65 – 66 -67) voor de omzetbelasting (btw), gelden op dit moment (eind 2019) nog steeds.

De bedragen voor de vrijwilligersvergoeding (pagina’s 39 – 40) zijn per 1 januari 2019 eindelijk!- enigszins verhoogd. Deze bedragen zijn nu:

 • drempel voor vrijstelling van inkomstenbelasting voor onkostenvergoeding volgens de

  wettelijke regeling aan vrijwilligers: € 170 (was: € 150) per maand en maximaal € 1.700 (was: € 1.500) op jaarbasis

 • van een marktconforme beloning is in ieder geval geen sprake als een vrijwilliger van 22 jaar of ouder niet meer dan € 5,00 (was: € 4,50) per uur ontvangt en een jongere vrijwilliger niet meer dan € 2,75 (was: € 2,50) per uur.

De tekst in de 6e druk van de gids over vennootschapsbelasting is nog steeds actueel.

Bij de kansspelbelasting is het bedrag van € 454 (pagina 67) per 1 januari 2015 gewijzigd in € 449.

Bij de schenk- en erfbelasting is het bedrag van € 2.092 (pagina 67) gewijzigd. In 2019 is dit € 2.173.

De maximale verzuimboete voor het niet tijdig doen van een belastingaangifte bedraagt op dit moment (2019) € 5.278.

Voor de toepassing van deze drempels e.d. gelden een aantal regels. Raadpleeg hiervoor de Kascommissiegids en/of de website van de belastingdienst!

  De kascommissiegids 

   Voor Verenigingen en Stichtingen

  De kascommissiegids 

  Speciale editie voor Verenigingen van Eigenaars

  Financiën van de VvE

  Gids voor Bestuurders en Appartementseigenaren

  Drs. Maarten den Ouden

  Auteur

  Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en controle-expert. Hij volgde de postdoctorale studie tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit en was onder meer manager Interne Controle bij de Postbank en manager Interne Accountantsdienst bij Postkantoren BV. In het voortgezet onderwijs is hij werkzaam geweest als docent economie en management en organisatie.

  Maarten den Ouden was docent bij de docentenopleiding voor de cursussen Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie en lid van de redactiecommissie van de serie “De moderne sportvereniging”. In het verenigingsleven heeft hij verschillende functies bekleed.