Fraude is te voorkomen!

“Vertrouwen is goed, de controle moet ook goed zijn”.

Het is zeker niet de belangrijkste taak van een kascommissie om fraude te ontdekken. Fraude komt relatief maar weinig voor maar als het voorkomt, dan zal een goede kascommissie het ontdekken. En dat kan de vereniging voor heel vervelende situaties behoeden!

In de Kascommissiegids voor verenigingen en stichtingen is een apart hoofdstuk gewijd aan maatregelen die fraude kunnen voorkomen.
En op verzoek van de NOV (Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk) heeft Kascommissiegids.nl maatregelen op papier gezet die fraude bij verenigingen en stichtingen kunnen helpen voorkomen. Het leaflet van de NOV met deze maatregelen kunt u hier gratis downloaden.

  Online cursus

  Speciaal voor bestuursleden van VvE’s en appartementseigenaren is een on-line-cursus beschikbaar die laat zien hoe eenvoudig het is om als penningmeester, bestuurslid of beheerder van een Vereniging van Eigenaars te frauderen.
  En natuurlijk ook hoe eenvoudig het is om maatregelen te treffen die fraudes voorkomen of in ieder geval heel snel boven water brengen.

  Fraude is zo oud als de weg naar Rome…

  Hieronder vindt u ter lering een aantal krantenartikelen, nog uit de guldenstijd:

  Penningmeester van tennisvereniging verduistert 30 mille in 3 jaar. Heeft de kascommissie drie jaar zitten slapen?

  Achttien amateurvoetbalclubs moeten gemiddeld € 30.000 omzetbelasting nabetalen. Dat was in de begroting van deze verenigingen vast niet voorzien….

  En de amateurclubs moeten bovendien gemiddeld € 25.000 loonbelasting nabetalen. En ook dat was in de begroting van deze verenigingen niet voorzien….

  Penningmeester Boksbond aangegeven wegens verduistering.

  FIOD-inval bij voetbalvereniging wegens vermoeden van belastingverduistering en valsheid in geschrifte.

  Penningmeester Dierenbescherming steekt ƒ 150.000 in eigen zak.

  Penningmeester van kerk vergokte ƒ 1.600.000 in casino en met lotto. Maar daar deed hij wel 16 jaar over …..

  Voetbalclub mist ƒ 40.000. De administratie werd gedaan door een medewerker van De Nederlandse Bank.

  Penningmeester van kerkgenootschap verduisterde ƒ 82.500. En dat is vier jaar lang niet ontdekt.

  Basketbalclub bijna failliet. Een bedrag van ongeveer een ton is verduisterd.

  Belastingdienst en bedrijfsvereniging claimen meer dan een ton van voetbalclub. Boete, naheffing en rente wegens niet goed verantwoorde trainersvergoedingen.

  Pastoor verdacht van verduistering van een gift van ƒ 25.000.

  Politiebericht: ƒ 139.000 uit verenigingskas is zoek.

  Boekhouder van onderwijsstichting steelt ƒ 300.000 uit de kas. En ook dit duurde jarenlang….

  Acht jaar lang fraude bij Vereniging van flateigenaren. Schade ƒ 95.000.

  Penningmeester van turnvereniging knoeide met de administratie.

  Penningmeesteres van zangkoor vulde haar huishoudgeld aan uit de clubkas

  De kascommissiegids 

   Voor Verenigingen en Stichtingen

  De kascommissiegids 

  Speciale editie voor Verenigingen van Eigenaars

  Financiën van de VvE

  Gids voor Bestuurders en Appartementseigenaren

  Drs. Maarten den Ouden

  Auteur

  Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en controle-expert. Hij volgde de postdoctorale studie tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit en was onder meer manager Interne Controle bij de Postbank en manager Interne Accountantsdienst bij Postkantoren BV. In het voortgezet onderwijs is hij werkzaam geweest als docent economie en management en organisatie.

  Maarten den Ouden was docent bij de docentenopleiding voor de cursussen Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie en lid van de redactiecommissie van de serie “De moderne sportvereniging”. In het verenigingsleven heeft hij verschillende functies bekleed.