Workshop

De Kascommissie

2 avonden

Bent u lid van een kascommissie en vraagt u zich af hoe de controle goed en efficiënt kan worden gedaan? Controle is niet moeilijk, maar u moet wel even weten waar u op moet letten. Zelfs vrijwilligers die niet bijzonder administratief onderlegd zijn, kunnen een effectieve en efficiënte kascontrole uitvoeren.
Ook veel penningmeesters hebben deze workshop gevolgd en hun reacties zijn altijd erg positief. Een nuttige workshop!.

De onderwerpen voor de eerste avond zijn:

1 -Introductie taken kascommissie

2 – Wettelijke eisen aan de bestuursverantwoording van verenigingen en stichtingen

3 – Casus controle kasgeld

4 – Cijferbeoordeling

5 – Aanpak controle contributies 

6 –ABC+W-principe

7 – Aanpak controle crediteuren

8 – Wettelijke bepalingen

9 – Aanpak controle vorderingen

10 – Vragen van deelnemers.

De onderwerpen voor de tweede avond zijn:

11 – Fraudegevallen

12 – Controlemethoden

13 – Aanpak controle balans

14 – Aanpak controle resultatenrekening

15 – Belastingen (omzet-, loon-, vennootschaps- en kansspelbelasting)

16 – Automatisering

7 – Het controledossier

18 – Bevoegdheden van de commissie

19 – Concrete tips voor een goede organisatie van de administratie; beveiligingsmaatregelen

20 – Rapportage van bevindingen aan de ALV.

Deelnemers krijgen praktische tips, voorbeelden en eye-openers.

Het niet goed uitvoeren van de jaarlijkse kascontrole kan grote gevolgen hebben! Het voortbestaan van de vereniging kan op het spel staan als belastingwetten niet correct worden nageleefd en als een penningmeester lange tijd fraude kan plegen zonder dat dit wordt ontdekt.

Mini workshop

De Kascommissie

1 avond

In deze mini-workshop behandelen we een selectie uit de workshop van twee avonden. We werken met de Kascommissiegids die u uiteraard mee naar huis mag nemen.

Neem contact op om een workshop af te spreken

cursus@kascommissiegids.nl

Wij geven de workshops meestal op verzoek van instanties als sport- en andere landelijke bonden, vrijwilligerscentrales, stichtingen die voor de gemeenten ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties bieden, enz.
U kunt ook zelf het initiatief nemen om een workshop te organiseren. Neem daarvoor via onderstaande links contact op.
Als u een groep samenstelt van 10 of meer (potentiële) kascommissieleden of andere geïnteresseerden, kan de auteur een of twee instructieve en interactieve workshop(s) voor u verzorgen!

U kunt ook kiezen uit de volgende workshops:

Workshop

Kascommissie VvE

2 avonden

Mini workshop

Kascommissie VvE

1 avond

Workshop

Penningmeester

3 avonden

Workshop

Financiën van de VvE

1 of 2 avonden

Workshop

Voorkomen van fraude en financiële fouten bij verenigingen en stichtingen

1 avond

Ook biedt de auteur op uw verzoek:

Individuele begeleiding van uw vereniging, stichting of VvE

op het gebied van jaarrekeningen en “kas”controle.

De kascommissiegids 

 Voor Verenigingen en Stichtingen

De kascommissiegids 

Speciale editie voor Verenigingen van Eigenaars

Financiën van de VvE

Gids voor Bestuurders en Appartementseigenaren

Drs. Maarten den Ouden

Auteur

Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en controle-expert. Hij volgde de postdoctorale studie tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit en was onder meer manager Interne Controle bij de Postbank en manager Interne Accountantsdienst bij Postkantoren BV. In het voortgezet onderwijs is hij werkzaam geweest als docent economie en management en organisatie.

Maarten den Ouden was docent bij de docentenopleiding voor de cursussen Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie en lid van de redactiecommissie van de serie “De moderne sportvereniging”. In het verenigingsleven heeft hij verschillende functies bekleed.