Workshop

Financiën van de VvE

1 of 2 avonden

Een praktische workshop voor iedereen die te maken heeft met de financiën van een VvE! Bent u bestuurslid van een VvE of lid van de kascommissie (of overweegt u dat te worden)? Dan is deze workshop eigenlijk onmisbaar!
Appartementseigenaren zonder bestuurlijke functie zijn ook welkom!

Inhoud van de workshop:

In deze workshop komen een aantal essentiële onderwerpen op het gebied van financiën van de VvE aan de orde. Onder meer:

– Aan welke wettelijke eisen moet de jaarrekening van een VvE voldoen?

– Hoe krijgt u een jaarrekening die begrijpelijk is voor de VvE-leden?

– Welke eisen mag u aan uw VvE-beheerder stellen?

– Hoe zit het nu precies met de ‘reserve groot onderhoud’?

– Hoe krijgt u een veilige betaalorganisatie die fraude voorkomt?

– Wat zijn de taken en bevoegdheden van de kascommissie en hoe kunnen kascommissie en bestuur optimaal samenwerken? 

– Wat zijn de basisprincipes voor de controle door de kascommissie?

– Met welke belastingen kan een VvE te maken krijgen?

Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen over uw eigen VvE.

In de workshop kunt u ook leren hoe u de jaarrekening van uw eigen VvE kunt beoordelen en waar gewenst kunt verbeteren. 

 

U krijgt praktische tips, duidelijke voorbeelden en diverse eye-openers!

Neem contact op om een workshop af te spreken

cursus@kascommissiegids.nl

Wij geven de workshops meestal op verzoek van instanties als sport- en andere landelijke bonden, vrijwilligerscentrales, stichtingen die voor de gemeenten ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties bieden, enz.
U kunt ook zelf het initiatief nemen om een workshop te organiseren. Neem daarvoor via onderstaande links contact op.
Als u een groep samenstelt van 10 of meer (potentiële) kascommissieleden of andere geïnteresseerden, kan de auteur een of twee instructieve en interactieve workshop(s) voor u verzorgen!

U kunt ook kiezen uit de volgende workshops:

Workshop

De Kascommissie

2 avonden

Mini workshop

De Kascommissie

1 avond

Workshop

Kascommissie VvE

2 avonden

Mini workshop

Kascommissie VvE

1 avond

Workshop

Penningmeester

3 avonden

Workshop

Voorkomen van fraude en financiële fouten bij verenigingen en stichtingen

1 avond

Ook biedt de auteur op uw verzoek:

Individuele begeleiding van uw vereniging, stichting of VvE

op het gebied van jaarrekeningen en “kas”controle.

De kascommissiegids 

 Voor Verenigingen en Stichtingen

De kascommissiegids 

Speciale editie voor Verenigingen van Eigenaars

Financiën van de VvE

Gids voor Bestuurders en Appartementseigenaren

Drs. Maarten den Ouden

Auteur

Drs. Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en controle-expert. Hij volgde de postdoctorale studie tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit en was onder meer manager Interne Controle bij de Postbank en manager Interne Accountantsdienst bij Postkantoren BV. In het voortgezet onderwijs is hij werkzaam geweest als docent economie en management en organisatie.

Maarten den Ouden was docent bij de docentenopleiding voor de cursussen Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie en lid van de redactiecommissie van de serie “De moderne sportvereniging”. In het verenigingsleven heeft hij verschillende functies bekleed.